Tankerboot

 Tanker Boot kiest weer het ruime sop

Na een betrekkelijk milde en rustige winter, wordt het hoog tijd voor de schippers van Tanker Boot weer een stukje te varen. Vanaf nu tot de zomermaanden weer regelmatig diverse berichtgeving van nu en vroeger, waarbij taal, tekens en tekst centraal staan.

Aangezien 1 april voor velen een bron van wantrouwen is, beginnen we pas vandaag met de April… Kijk Zonder Foto Maand, waarin elke dag een prachtig foto-onderschrift uit de archieven van uitgeverij Tanker Boot dat aan de vergetelheid wordt ontrukt. Uit oogpunt van niet geheel vastgetimmerde ordentelijkheid worden de onderschriften in meerdere en soms in mindere mate chronologisch geschikt en gepresenteerd, mits afkomstig uit de periode november 2011 tot en met het voorjaar van 2012, want daar waren we ongeveer gebleven.

Om enigszins aan te sluiten op het voetbalgeweld van het begin van dit jaar (Sportblokjesbokaal 2012) en om de herstart van De Pers in digitale vorm luister bij te zetten, beginnen we deze vrolijke maand met een prachtig onderschrift op de sportpagina van wijlen De Pers.

Veel genoegen en bovenal veel gezondheid!