Tankerboot

 Bestellen

Bij Tanker Boot zijn de onderstaande publicaties verschenen:

TB04 | André Westra – From Anywhere to Anyone (€ 38,90)

TB01 | Jayzz van Dam (redactie) – Krantje kopen? (€ 6,50)
TB02 | Enron Kraak (redactie) – Ten gunste van struweelontwikkeling (€ 4,50)
TB03 | Olga Polskin – Het meisje met de linkerhanden is niet meer (€ 9,50)
TB05 | Jayzz van Dam (redactie) – Mooi hè, zo’n naadloze bh! (€ 8,75)
TB06 | Afd. Westra – Het toestel is in gesprek, heeft u één moment? (€ 6,75)
TB07 | Olga Polskaja – Ne stalo devotsjki-nevyroetsjalotsjki (€ 7,50)

U kunt deze publicaties rechtstreeks bestellen bij Tanker Boot door het bijbehorend bedrag over te maken op rekeningnummer NL40INGB0005099560 ten name van Tanker Boot Haarlem onder vermelding van het boeknummer (bijv.  TB05), uw naam, adres en woonplaats. Uw bestelling wordt u (zonder portokosten) toegestuurd na ontvangst van het totaalbedrag.

Uitgeverij Tanker Boot verpakt bestelde boeken zorgvuldig voor verzending en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade ontstaan tijdens transport. Boeken met gebreken in druk- en bindwerk worden geruild als ze binnen een week na ontvangst worden geretourneerd.